Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.        Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst  te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.         Hier leest u wat de wet zegt aangaande online aankopen en het gebruik ervan.

Dit houdt in dat u het onderdeel niet mag uittesten voordat u terug stuurt, als u dit doet en u verbreekt het door ons  geplaatste label dan verliest u het recht op herroeping maar u behoudt wel de normale garantieperiode van één maand voor gebruikte onderdelen . (Dus wij leveren  geen onderdelen om te "TESTEN") of het door U bestelde onderdeel werkelijk het defect van uw apparaat oplost .   of 3 maanden (nieuw en gloednieuw onderdelen )in het geval van een defect. Het herroepingsrecht is er voor u om te kunnen bekijken of u het juiste onderdeel hebt ontvangen zoals u besteld heeft.

3.        Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. wij betalen U terug binnen 14 dagen .
De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.        Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5.        Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.        Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De verzegeling mag niet verbroken worden !!

!! Herroepingsrecht geldt alleen voor individuen (B2C) en niet voor bedrijven (B2B) !!

 

 voor retourprocedure klik HIER 

 

 

© 2012 - 2024 Plasma-lcd-led-onderdelen.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel